Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG LÀ HÀNG ĐẦU
 2. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dành riêng cho ứng dụng Mofiin, chúng tôi xin đưa ra những chính sách như sau:

  1. Thông tin Cá nhân sẽ được gửi thông qua ứng dụng Mofiin của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này tức là bạn đồng ý rõ ràng về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này.
  2. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi có sự đồng ý cho những trường hợp khác.
  3. Thông tin Cá nhân của bạn có thể được xử lý tại quốc gia mà nó đã được thu thập (tuỳ thuộc vào quốc gia bạn đang sinh sống thì độ nghiêm ngặt về luật pháp xử lý Thông tin Cá nhân sẽ khác nhau).
  4. Để bắt kịp sự thay đổi về luật pháp, chúng tôi có thể chỉnh sửa Chính sách Bảo mật này trên website Mofiin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày chúng tôi gởi thông báo qua email tới bạn hoặc 30 ngày theo lịch sau khi chúng tôi gửi thông báo về các thay đổi trên Trang của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức cho người dùng mới của Dịch vụ của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi khuyến khích bạn nên kiểm tra phần Chính sách Bảo mật thường xuyên. Trong bất kỳ trường hợp nào, những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước khi chúng tôi thông báo cho bạn những thay đổi. Nếu bạn không muốn cho phép thay đổi trong việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi trước ngày có hiệu lực của những thay đổi mà bạn muốn hủy kích hoạt Tài khoản Mofiin.
  5. Ngoài các quy định Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi có thể có những quy định bảo mật bổ sung và cụ thể được đồng ý áp dụng cho các Kênh Tổng Hợp nhất định. Vì các quy định bổ sung và cụ thể cũng liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đề nghị bạn nên xem xét lại những quy định này. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất đồng nào giữa các quy định của Chính Sách Bảo Mật này và các quy định bổ sung và cụ thể khác, thì các quy định bổ sung và cụ thể sẽ được ưu tiên.
  6. Thông tin Cá nhân là thông tin cho phép ai đó xác định hoặc liên lạc với bạn. Thông tin Ẩn danh có nghĩa là dữ liệu không liên quan hoặc được liên kết với Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân và Thông tin Ẩn danh, như được mô tả dưới đây thông qua ứng dụng Mofiin:
   1. Thu thập thông qua ứng dụng Mofiin:
    • Thông tin liên hệ như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, số điện thoại di động, địa chỉ email đang sử dụng, địa chỉ và mã vùng nơi bạn sống.
    • Thông tin tài khoản Apple AppStore và/hoặc Google Play Store và loại thiết bị bạn sử dụng.
    • Mạng xã hội bạn đang sử dụng và thông tin đăng nhập bao gồm tên tài khoản.
    • Thông tin vị trí địa lý.
    • Thông tin chi tiết về các mối liên hệ để tham khảo.
    • Thông tin nhạy cảm về bạn.
    • Hình ảnh của bạn.
    • Nghề nghiệp và thông tin về lịch sử ngành nghề cũng như sở thích ngành nghề của bạn.
    • Các thông tin liên quan đến giáo dục và bằng cấp của bạn.
    • Các thông tin liên quan đến sở thích cá nhân và những thông tin thú vị và liên quan về bạn.
    • Thông tin tài chính bao gồm tài khoản ngân hàng và PayPal.
    • Hành vi và sở thích trực tuyến của bạn dựa trên các hoạt động truy cập trực tuyến
    • Thông tin về sở thích, quyền lợi, và trải nghiệm về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được thu thập nhằm điều chỉnh cách chúng tôi truyền thông tới bạn và tiếp tục công việc cải thiện sản phẩm và dịch vụ.
    • Thông tin về trải nghiệm của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc của bên thứ ba được liệt kê trên website.
    • Thông tin thẻ tín dụng của bạn (khi bạn giao dịch bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ gì từ chúng tôi).
    • Thông tin cụ thể của bên thứ ba. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp thông tin về người khác, vui long đảm bảo rằng các cá nhân đó vui lòng cung cấp thông tin của họ cho Mofiin và được sử dụng với mục đích đã nêu rõ trong chính sách bảo mật này (có thể bao gồm thông tin của họ được sử dụng cho mục đích marketing).
    • Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Trong trường hợp bạn cung cấp các thông tin cá nhân không được yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ các thông tin này vì nó phù hợp với mục đích chính của chúng tôi về việc thu thập thông tin cá nhân (như tuyên bố trong chính sách bảo mật này).
   2. Thu thập thông qua website Mofiin:
    • Thông tin sử dụng và sở thích: thu thập thông tin về cách bạn tương tác với website, bao gồm các trang bạn ghé thăm, sở thích và thiết lập mà bạn lựa chọn. Chúng tôi có thể thực hiện điều này qua cookies và các công nghệ tương tự có thể dễ dàng nhận dạng bạn.
    • Thông tin thiết bị: thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn bao gồm loại ổ cứng, hệ điều hành, ngôn ngữ sử dụng, bộ nhận dạng thiết bị và mạng điện thoại.
    • Các thông tin khác: chúng tôi có thể thu thập và đăng nhập vào các thông tin như địa chỉ IP, thời gian và ngày giờ truy cập, loại trình duyệt và các trang bạn ghé thăm khi bạn tương tác với một website.
 3. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THU THẬP, XỬ LÝ, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN
  • Để duy trì chức năng của website, bao gồm cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các nội dung có sẵn trên website và hoạt động giao dịch thương mại điện tử thông qua website.
  • Để thực hiện các dịch vụ mua/bán và nghĩa vụ đối với các điều khoản sử dụng, hợp đồng mua bán và/hoặc các hợp đồng khác giữa bạn và Mofiin.
  • Để cho phép bạn tạo tài khoản, đăng nhập và sử dụng tính năng của Kênh Tổng Hợp cụ thể bao gồm ứng dụng Mofiin.
  • Để cung cấp cho bạn các thông tin giao dịch của bạn (bao gồm đăng tải, truy nhập và nhận nội dung trên website, các giao dịch thực hiện qua website), nội dung về sản phẩm và dịch vụ.
  • Để cung cấp các tài liệu marketing, sự kiện, ưu đãi đặc biệt, các cuộc thi và chương trình khuyến mãi trực tiếp hoặc thông qua các kênh trung gian bao gồm thư từ, điện thoại và tin nhắn điện tử thương mại (SMS, MMS, IM, email) hoặc bất kỳ hình thức nào bằng điện tử, kĩ thuật số của các phương tiện truyền thông thông thường hiện hành hoặc trong tương lai.
  • Để trả lời thắc mắc và khiếu nại của khách hàng, xử lý các khiếu nại của khách hàng.
  • Để nhận được ý kiến hoặc nhận xét về sản phẩm và/hoặc dịch vụ và tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển khác.
  • Để chia sẻ thông tin cá nhân với nhóm các công ty thành viên của chúng tôi, các đối tác quảng cáo, các thương hiệu đáng tin cậy sử dụng Kênh Tổng Hợp cụ thể và các tổ chức và đại lý liên quan, và các bên thứ ba đáng tin theo như cách thức được mô tả dưới đây.
  • Bất kỳ mục đích nào khác có thể được coi là hợp lý và cần thiết tùy vào Mofiin trong từng trường hợp cụ thể.
 4. VIỆC MUA BÁN CÔNG TY
 5. Nếu Mofiin sát nhập với, hoặc bị mua lại bởi một công ty khác, hoặc được bán toàn bộ hoặc một phần tài sản, thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được tiết lộ cho các cố vấn của chúng tôi và các cố vấn của bên mua tiềm năng, và có thể là một trong những tài sản được chuyển giao. Tuy nhiên, thông tin cá nhân sẽ luôn được duy trì theo Chính Sách Bảo Mật này.

 6. CÁC VẤN ĐỀ HOẶC THẮC MẮC
 7. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, hoặc bất kỳ vấn đề hay khiếu nại nào về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ nhân viên bảo mật của chúng tôi thông qua thông tin liên lạc sau:

  Địa chỉ: 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TPHCM
  Số điện thoại: 0937 994 905
  Email: [email protected]

 8. LỜI KẾT
 9. Công ty cam kết bảo vệ sự an toàn Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật theo chuẩn công nghiệp để giúp bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng, hoặc tiết lộ trái phép. Vui lòng không tiết lộ mật khẩu Tài khoản Mofiin của bạn cho những người không được phép. Không có phương pháp truyền tải qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là 100% an toàn, do đó Công ty không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, Công ty sử dụng những nỗ lực hết mình để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn.

Tải ứng dụng